ZAKARPATSKA
OBCHODNA A PRIEMYSELNA
KOMORA


Vaš úspech - naš úspech!
 
На головну   Обратная связь   Карта сайту  
 
        
  Historická informácia
      Zakarpatska OPK, ktora bola zalozena este v roku 1964, ako kancelaria expertiz tovarov, ako aj vacsina dnesnych regionalnych komor, presla cestu svojho vzniku, uzko spojenu s ekonomickymi a politickymi procesmi v krajine, s rastom zahranicnych ekonomickych stykov.

      S prichodom samostatnosti nasho statu, v r. 1995 ako vysledku reorganizacie Obchodnej a priemyselnej komory Ukrajiny, na zjazde ktorej bolo prijate riesenie o utvoreni regionalnych OPK, bola utvorena Zakarpatska komora.

      Predchadzajucich sedem rokov bolo pre nasu komoru dobou vzniku regionalnych komor novej kvality, a priority boli urcene potrebou vytvarat priaznive podmienky pre podnikatelsku a zahranicnu ekonomicku cinnost v regione, pri poskytovani podnikom a organizaciam v kraji komplexu sluzieb pre vytvaranie vyrobnych, priemyselnych, vedecko-technickych a obchodnych stykov na Ukrajine a za jej hranicami a vsemozne podporovat rozvoj a prehlbenie obojstranne vyhodnej spoluprace zakarpatskych podnikov s obchodnymi kruhmi inych regionov Ukrajiny, blizkeho a dalekeho zahranicia.

      Za posledne roky nasa Komora nadviazala styky a uzavrela dohody o spolupraci s mnohymi regionalnymi zahranicnymi komorami v mestach Krosno a Rzeszow (Polsko), Kosice, Lucenec a Zilina (Slovensko), Budapest, Bekesska Caba, Debrecin, Miskolc, Nyiregyhaza (Madarsko), Baja-Mare, Satu-Mare a Oradeja (Rumunsko), Brest (Bielorusko), Osjek (Chorvatsko). Okrem toho, nasa komora podpisala Zmluvu o vytvoreni Spolku karpatskych komor.

      S cielom ustanovenia regionalnej spoluprace so slovenskymi podnikmi v OPK Ukrajiny bola vytvorena spolocna slovensko-ukrajinska sekcia.

      V septembri 2001 bola zalozena ukrajinsko-madarska sekcia OPK Ukrajiny v Uzhorode, clenmi ktorej sa stalo 46 podnikatelskych subjektov.

      V juni 2002 utvorena ukrajinsko-polska sekcia Zakarpatskej OPK, clenmi ktorej sa stalo 18 podnikatelskych subjektov.

      Cielom spolocnych OPK je informacne zabezpecenie organizacii a podnikov nasich statov o moznosti spoluprace vo vsetkych oblastiach narodneho hospodarstva. Zakladom spoluprace je organizacia spolocnej cinnosti a prace podla zmluv, vyhladavanie spolahlivych partnerov pre spolupracu.

      Zakon Ukrajiny o obchodnej a priemyselnej komore na Ukrajine od 2. decembra 1997 jasne urcuje smery cinnosti obchodnych a priemyselnych komor.

      Jednou zo zakladnych uloh Komory je podpora vyvoja narodneho hospodarstva, jeho integracia do svetoveho hospodarskeho systemu. Komora plni tuto ulohu, poskytujuc zakonom predpisane sluzby svojim clenom a kazdemu zainteresovanemu podnikatelovi, podniku i organizacii. Spolu s tradicnymi sluzbami poskytujeme aj mnohe nove sluzby:

 • konzultacie v otazkach podnikatelskej a zahranicnej ekonomickej cinnosti;

 • informacie o cenach;

 • adresy a ine informacie o podnikatelskych subjektoch;

 • urcenie kodov UTK ZED;

 • uskutocnenie expertizy kvality, kvantity, ceny, kompletnosti tuzemskych a zahranicnych tovarov;

 • potvrdenie noriem nakladov surovin;

 • zhodnotenie hnutelneho a nehnutelneho majetku, majetkovych a nemajetkovych prav a obhcodu;

 • zistenie technickeho stavu a zhodnotenie motorovych vozidiel, zariadenia, mechanizmov;

 • osvedcovanie a vydavanie certifikatov povodu tovarov;

 • ciarove kodovanie tovarov a prace s tym spojene;

 • vybavovanie a expertiza kontraktov, obchodnych planov a investicnych projektov;

 • vybavovanie a registracia prav na objekty intelektualneho a priemyselneho vlastnictva;

 • uskutocnenie pisomnych prekladov z cudzich jazykov a do cudzich jazykov, zabezpecenie tlmocenia a in.


      Je samozrejme, ze kazdy podnik alebo podnikatel ma svoj ciel a zaujmy. Ale su aj spolocne problemy, ktore je mozne a potrebne riesit spolu. Preto sa cim dalej, tym viac podnikov obracia na obchodnu a priemyselnu komoru a stava jej clenmi.Nateraz clenska zakladna Zakarpatskej OPK 220 clenov komory, ktori su vyrobcami okolo 80% exportnych vyrobkov regionu.

      Neobycajne dolezitou otazkou v podmienkach obchodnych stykov, rastu konkurencie, globalizacie svetoveho obchodu zostava ochrana zaujmov tuzemskej vyroby a podnikatelstva. Je zname, ze pri OPK Ukrajiny od roku 1992 pracuje medzinarodny komercny arbitrazny sud, pravnym zakladom cinnosti ktoreho sa stal prijaty v r. 1994 Zakon Ukrajiny O medzinarodnej komercnej arbitrazi. Potvrdenim vysokej odbornosti a medzinarodnej autority MKAS Ukrajiny je uz len to, ze sa nan castejsie obracaju nielen domaci ale aj zahranicni podnikatelia kvoli vyrieseniu sporov, ktore medzi nimi vznikaju.

      Z tohto dovodu treba sustredit pozornost podnikatelov – subjektov ZED na fakt, ze moznost setrenia sporov na Medzinarodnom arbitraznom sude (rozhodcovske konanie) zavisi od kvalitnej pripravy dohod a presneho uvedenia moznosti arbitrazneho konania v dohode. Preto OPK Ukrajiny a regionalne obchodne a priemyselne komory poskytuju konzultacie tykajuce sa medzinarodnych arbitraznych konani a cinnosti medzinarodneho komercneho arbitrazneho sudu na Ukrajine a tiez zacatia a ukoncenia okolnosti vyssej moci pri plneni medzinarodnych zmluv, ktore su legislativne a potvrdene OPK Ukrajiny.

      Okrem toho je v stadiu pripravy a vzniku Rozhodcovsky sud pri Zakarpatskej OPK, ktory na seba prevezme riesenia sporov medzi subjektmi ZED, a to predovsetkym krajin (clenov karpatskeho euroregionu).

      S cielom zvysenia efektivity svojej cinnosti spolupracuje Zakarpatska OPK s ostatnymi organmi vykonnej moci, so statnymi organmi a instituciami kraja. Velke moznosti spolocnej cinnosti, ktora smeruje k rieseniu socialno-ekonomickych problemov k rozvoju priemyslu a polnohospodarskej vyroby v kraji, k vytvaraniu novych pracovnych miest, sa ukazuje vdaka zavedenemu specialnemu rezimu investicnych cinnosti. Region je perspektivny pre zahranicnych investorov, ktori mozu svoje financne prostriedky investovat do lesnickeho, drevospracujuceho priemyslu, do polnohospodarstva, potravinarskeho priemyslu, lahkeho priemyslu, strojarenskeho priemyslu, stavebnictva, dopravy, energetiky, do rozvoja prihranicnej infrastruktury, do ochrany zivotneho prostredia, do kupelov, sanatorii, turistickych a rekreacnych komplexov, do obrabania nerastov, na ktore je tento kraj bohaty.

      Dufame, ze spolupraca so Zakarpatskou obchodnou a priemyselnou komorou sa stane zarukou uspesnej cinnosti podnikov a organizacii roznych foriem vlastnictva a druhov hospodarenia. Sme otvoreni spolupraci so statnymi strukturami, domacimi a zahranicnymi obchodnymi a priemyselnymi komorami, zdruzeniami podnikatelov. Spolocnym usilim zaplname narodnu klenotnicu dobrymi myslienkami a normami obchodneho zivota, pricom rozvijame priemysel a obchod a kliesnime si cestu k civilizacnemu obchodu na Ukrajine.

 
Naša adresa: :

88015, Užhorod,
ul.Hruševského, 62
tel. (0312) 66-94-50, 66-94-55.
tel./fax (0312) 66-94-99, 66-94-98.
E-mail:
   
Investičny projekty  
Internetová výstava  
Ako sa stať členom Komory?  
Kontakty  
 
© ZTTP. All Rights Reserved.      Created by: CrafIT.com
Посетителей: сегодня - 98 всего - 1786937