ZAKARPATSKA
OBCHODNA A PRIEMYSELNA
KOMORA


Vaš úspech - naš úspech!
 
На головну   Обратная связь   Карта сайту  
 
        
  Zakarpatský kraj
      V samotnom centre Európy, opierajúc sa o Karpatské hory, sa nachádza jeden z najmladších, najmenších zároveň jediničných krajov Ukrajiny – kraj Zakarpatský.

    Zakarpatsko je oknom do Európy, lebo je križovatkou hraníc s Maďarskom, Rumunskom, Slovenskom a Poľskom.

    Územie kraja nie je veľké – celkovo 12,8 tis. km2 (čo je trochu viac ako 2% celkovej rôzlohy Ukrajiny), s počtom obyvateľstva 1287,4 tis., ktoré tvorí viac ako 70 národností, z toho 40% mestského a 60% vidieckého obyvateľstva.

    Príroda kraja je bohatá a rôznorodá, polovicu územia tvoria lesy. Lesný porast kraja stanovuje 67 tis. ha, a to prevažne listnaté (62,2%) a ihličnaté (29,9%) stromy. Celková zásoba dreva je 157,8 mln. m2, vrátane aj dospelých druhov – 37,04 m3.

    Minerálnu a súrovinnú základňu kraja tvorí približne 150 nálezísk viac ako 30 druhov užitočných nerastov, a to najväčšia zásoba pre Ukrajinu   netradičných ceolitov, perlitov, polymetalických rúd, liparitov, alunitov. Kraj sa špecializuje na ťažbu   kamennej soli, perlitu, bentonitových hlín, obkladového kameňa (mramorový vápenec, dolomit, mramor).       Perspektívnymi pre využitie sú na Ukrajine jediné ložiská   ceolitov,   pre priemysel sú dôležité ložiská barytových rúd, germánia, kaolínu. Ťažba   a obohacenie rúd sa deje aj vďaka Muživjivskému polymetalickému náležisku so zlatom.

    Priaznivé meteorologické podmienky, liečivé minerálne pramene, svojrázna   kultúra miestného   obyvateľstva a jeho dlhoročná tradícia vytvárajú kraj ako jedno z najlákavejších a najpopulárnejších miest na liečbu a oddych, na   pestovanie lyžriarskeho športu a iných horských športov. Na rekreáciu a jej rozvoj vďaka ďalším investíciám.

    Zakarpatsko je jediným krajom na Ukrajine, ktorý v ramci medzinárodného hodnotenia priaznivých podmienok pre cestovný ruch získal najvyššie ohodnotenie.

    Podľa hospodárskeho zloženia kraj patrí do priemyselno-agrárneho typu s vyvinutým kúpeľným a turistickým hospodárstvom. Oblasti výrobnej sféry reprezentuje lesný a drevospracujúci priemysel (výroba nábytku, reziva)   lesnochemický (výroba produktov z dreva), potravinársky priemysel (výroba vína, koňaku, konzervovanie ovocných plodov), strojárstvo (výroba strojov a zariadení na rezanie kovov), ľahký priemysel (výroba obuvi, pokryvok hlavy, odevných výrobkov).

    Perspektívu stabilného a všestranného sociálneho a hospodárskeho vývinu kraja umožňuje Zákon Ukrajiny O špeciálnom režime investičnej činnosti v Zakarpatskom kraji a Výnos     prezidenta Ukrajiny   z 09.12. 1998 O špeciálnej hospodárskej zóne Zakarpatsko, vytvorenej na dobu 30 rokov celkovou rozlohou 737,9 ha.

    Zakarpatsko je súčasťou Karpatského euroregiónu.
 
Naša adresa: :

88015, Užhorod,
ul.Hruševského, 62
tel. (0312) 66-94-50, 66-94-55.
tel./fax (0312) 66-94-99, 66-94-98.
E-mail:
   
Investičny projekty  
Internetová výstava  
Ako sa stať členom Komory?  
Kontakty  
 
© ZTTP. All Rights Reserved.      Created by: CrafIT.com
Посетителей: сегодня - 101 всего - 1787216