ZAKARPATSKA
OBCHODNA A PRIEMYSELNA
KOMORA


Vaš úspech - naš úspech!
 
На головну   Обратная связь   Карта сайту  
 
        
  Obchodná a priemyselná komora Ukrajiny

Ukrajina, 01601, Kyjev, ul. Velyká Žytomyrská, 33
Telefón: (044) 212-29-11
Fax: (044) 212-33-53
E-mail: ucci@ucci.org.ua
    OPK Ukrajiny plní svoje funkcie samostatne alebo prostredníctvom regionálnych obchodných a priemyselných komôr, pôsobiacich vo všetkých krajoch štátu a v Autonómnej republike Krym a taktiež prostredníctvom podnikateľských subjektov a organizácií ňou utvorených, ktoré združuje a činnosť ktorých koordinuje.

    Dnes komory poskytujú svojím členom široké spektrum odborných služieb, vrátane konzultácií v otázkach zahraničného obchodu, uskutočňujú nezávislú expertízu tovarov, deklarovanie zahraničných obchodných nákladov (so súhlasom colných úradov), poskytujú patentové a licenčné   služby a taktiež služby označovania tovarov čiarovým kódom. Komory poskytujú obchodnú, právnu informáciu ukrajinským a zahraničným podnikateľom, šíria komerčné a iné ponuky o spolupráci ukrajinských podnikov v zahraničí a zahraničných podnikov na Ukrajine, organizujú semináre, konferencie, výstavy na Ukrajine a v zahraničí, iné podujatia.

    Obchodná a priemyselná komora Ukrajiny a regionálne komory sú vládou Ukrajiny splnomocnené osvedčovať pôvod ukrajinského tovaru a vystavovať certifikáty pôvodu, ktoré sú povinné pri vývoze tovaru.  
Komora osvedčuje okolnosti vyššej moci a taktiež tradície v obchodovaní a v prístavoch Ukrajiny.

    OPK Ukrajiny vedie neštátny   register ukrajinských podnikateľských subjektov, finančný stav ktorých svedčí o ich dôveryhodnosti ako partnerov v podnikateľskej činnosti na Ukrajine a v zahraničí. Registračné osvedčenie, vydané Komorou, potvrdzuje dôveryhodnosť ukrajinských podnikateľov pred ich zahraničnými partnermi.

    Pri OPK Ukrajiny funguje Medzinárodný komerčný arbitrážny súd, ktorý už získal uznanie vo svete.

    Pri Komore fungujú odborné výbory podnikateľov, ktoré vykonávajú nezávislú expertízu       normatívno-právnych aktov   v otázkach národného hospodárstva, zahraničných ekonomických vzťahov a taktiež v iných otázkach, týkajúcich sa práv a záujmov podnikateľov, pripravujú navrhy v mene členov komôr úradom štátnej moci.

    OPK Ukrajiny je členom     Obchodnej rady Čiernomorskej hospodárskej spolupráce, Asociácie OPK Čiernomorskej zóny a Centrálnej európskej iniciatívy.

    Ukrajinská komora aktívne spolupracuje s Asociáciou OPK Európy, na základe dohôd podporuje partenerské vzťahy s národnými a regionálnymi združeniami podnikateľov   vo viac ako 50 krajinách sveta.

    Pre podporu vývinu medzinárodných hospodárskych vzťahov OPK Ukrajiny vytvára zmiešané obchodné komory a obchodné rady. Fungujú ukrajinsko-poľská komora, ukrajinsko-talianská komora, ukrajinsko-turecká , ukrajinsko-bulharská , ukrajinsko-iranská a ukrajinsko-indická obchodné rady. Vďaka podpore talianskych obchodných komôr   a iných organizácií je utvorené ukrajinsko-talianské centrum podnikania, ktoré zabezpečuje výmenu   obchodných   informácií a rozvoj spolupráce medzi ukrajinskými a talianskymi malými a strednými podnikateľskými subjektmi. Uskutočňuje sa ukrajinsko-nemecký projekt spolupráce, s cieľom zvýšiť úroveň odbornej činnosti OPK Ukrajiny a taktiež Záporožskej a Ľvovskej komory.

    OPK Ukrajiny má svojich predstaviteľov v Brazílií, Maďarsku, Nemecku, na Cypre, vo Fínsku.
 
Naša adresa: :

88015, Užhorod,
ul.Hruševského, 62
tel. (0312) 66-94-50, 66-94-55.
tel./fax (0312) 66-94-99, 66-94-98.
E-mail:
   
Investičny projekty  
Internetová výstava  
Ako sa stať členom Komory?  
Kontakty  
 
© ZTTP. All Rights Reserved.      Created by: CrafIT.com
Посетителей: сегодня - 276 всего - 1787115