ZAKARPATSKA
OBCHODNA A PRIEMYSELNA
KOMORA


Vaš úspech - naš úspech!
 
На головну   Обратная связь   Карта сайту  
 
        
  "Obchodný vestník"
      Jedným z prostriedkov komunikácie s podnikateľskými subjektmi – členmi komory, vzájomnej výmeny informácií s regionálnymi komorami Ukrajiny a zahraničím, štátnymi a predstaviteľskými národnými a zahraničnými štruktúrami je vydávanie informačného a reklamného bulletinu Zakarpatskej OPK Dilovyj visnyk. V tomto vydaní sa umiestňuje informácia o činnosti ZOPK a členov komory, komentáre k aktuálnym normatívnym dokumentom, vysvetľujú sa pracovné podujatia na Ukrajine a v zahraničí, poskytjú sa rôzne informácie komerčného charakteru.

      Poznamenávame, že výrobcovia, obchodné a sprostredkovateľské organizácie majú možnosť umiestniť na stránkach D.V. informačné a reklamné članky, materiály o svojej činnosti, produkcii alebo službách. Pre podniky-členi Zakarpatskej OPK sa materiály uverejňujú zadarmo. O efektívnosti podobných publikácií svedčí už ten fakt, že naše vydanie sa nedostáva do rúk náhodným ľuďom a prichádza k národným a zahraničným štruktúram, ktoré sa priamo týkajú organizácie alebo podnikateľskej a zahraničnej ekonomickej činnosti.
 
Naša adresa: :

88015, Užhorod,
ul.Hruševského, 62
tel. (0312) 66-94-50, 66-94-55.
tel./fax (0312) 66-94-99, 66-94-98.
E-mail:
   
Investičny projekty  
Internetová výstava  
Ako sa stať členom Komory?  
Kontakty  
 
© ZTTP. All Rights Reserved.      Created by: CrafIT.com
Посетителей: сегодня - 94 всего - 1787209