ZAKARPATSKA
OBCHODNA A PRIEMYSELNA
KOMORA


Vaš úspech - naš úspech!
 
На головну   Обратная связь   Карта сайту  
 
        
  Expertízy a certifikovanie tovarov
 • Expertízy kvality, počtu, ceny a komplexnosti domáceho a zahraničného tovaru, výrobkov, surovín

 • Preverenie stavu balenia, správnosti značkovania, v navhnutých prípadoch odber vzoriek pre analýzu

 • Expertíza dovážaného nákladu, ktorý sa dováža v   kontajneroch a motorovými vozidlami

 • Kontroly tovarov pred jeho vývozom (exportom)

 • Expertíza, súvisiaca s identifikáciou výrobkov (surovín)

 • Potvrdzovanie použitia surovín podľa noriem, overovanie percentuálneho podielu surovinya jej akosti na celkovej kvalite hotového vyrobku

 • Určenie kódov tovarových nomenklatúr zahraničnej hospodárskej činnosti

 • Ohodnotenie hnuteľného a nehnuteľného majetku, majetkových a nemajetkových   práv a obchodu

 • Zhodnotenie a určenie technického stavu vozidiel, strojov, zariadenia, mechanizmov

 • Poskytovanie osobných konzultácií týkajúcich sa expertíz a certifikácie tovarov

 • Potvrdzovanie pôvodu ukrajinského tovaru a vystavovanie certifikátov pôvodu, ktoré sú povinné pri exporte tovaru

 • Certifikát všeobecnej formy (v anglickom jazyku)

 • Certifikát pôvodu na textil exportovaný do krajín Európskej únie

 • Certifikát formy A v rámci Generálneho systému preferencie (krajiny EU, Česko, Slovensko, Japonsko, Kanada, USA)

 • Certifikát formy ST-1 exportu tovarov do krajín SNŠ

 • Certifikát všeobecnej formy (v ruskom jazyku)

 • Certifikát EUR-1 na export tovarov do Estónska, Litvy, Lotyšska a Macedónska

 • Certifikát formy U-1, ktorý sa používa výlučne na colnom území Ukrajiny

 • Certifikát pôvodu služieb

 • Certifikát výrobkov vlastnej výrobe (pre podniky so zahraničným investorom)
 
Naša adresa: :

88015, Užhorod,
ul.Hruševského, 62
tel. (0312) 66-94-50, 66-94-55.
tel./fax (0312) 66-94-99, 66-94-98.
E-mail:
   
Investičny projekty  
Internetová výstava  
Ako sa stať členom Komory?  
Kontakty  
 
© ZTTP. All Rights Reserved.      Created by: CrafIT.com
Посетителей: сегодня - 455 всего - 1010266