ЗАКАРПАТСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА
ПАЛАТА


Ваш УСПІХ - наш УСПІХ!
 
На головну   Зворотній зв`язок   Карта сайту  
 
        
  Історична довідка
    Закарпатська ТПП, яка бере свій початок ще з 1964 року, від колишнього Бюро товарних експертиз, як і більшість сьогоднішніх регіональних палат, пройшла шлях свого становлення, тісно пов'язаний з економічними і політичними процесами в країні, зростанням зовнішньоекономічних зв'язків.

      Із настанням самостійності нашої держави у 1995 році, внаслідок реорганізації Торгово-промислової палати України, на з'їзді якої було прийнято рішення про створення регіональних ТПП, була створена і Закарпатська палата.

      Минулі сім років стали для нашої палати періодом становлення в новій якості регіональної палати, а пріоритетні напрямки визначились нагальними потребами у створенні сприятливих умов для підприємницької і зовнішньоекономічної діяльності в регіоні, наданні підприємствам та організаціям області комплексу послуг з встановлення виробничих, промислових, науково-технічних та торговельних зв'язків в Україні та й за кордоном і всілякого сприяння розвитку та поглибленню взаємовигідного співробітництва закарпатських підприємств з діловими колами інших регіонів України, ближнього та дальнього зарубіжжя.

      За останні роки нашою Палатою налагоджені зв'язки та укладені угоди про співпрацю з рядом регіональних зарубіжних палат в мм. Кросно та Жешув (Польща), Кошіце, Лученець та Жиліна (Словаччина), Будапешт, Бейкешчаба, Дебрецен, Мішкольц, Ніредьхаза (Угорщина), Бая-Маре, Сату-Маре та Орадея (Румунія), Брест (Білорусія), Осієк (Хорватія). Крім того, наша палата підписала Договір про створення Союзу Карпатських палат.

      З метою налагодження регіонального співробітництва з словацькими підприємствами в ТПП України була створена спільна Словацько-Українська секція.

      У вересні 2001 року створено Українсько-Угорську секцію ТПП України в місті Ужгороді, членами якої виявили бажання стати 46 підприємств.

      У липні 2002 року створено Українсько-Польську секцію Закарпатської ТПП, членами якої виявили бажання стати 18 підприємств.

      Мета спільних ТПП - інформаційне забезпечення зацікавлених організацій та підприємців наших країн про можливості співпраці в усіх галузях народного господарства. Основою співробітництва є організація спільної діяльності та роботи за договорами, пошук надійних партнерів для співробітництва.

      Закон України "Про торгово-промислові палати в Україні" від 2 грудня 1997 року чітко визначив коло діяльності торгово-промислових палат.

      Одним з головних завдань Палати є сприяння розвитку національної економіки, її інтеграції у світову економічну систему. Палата виконує це завдання, надаючи передбачені законом послуги своїм членам та всім зацікавленим підприємцям, підприємствам та організаціям. Пропонуємо поряд з традиційними і ряд нових послуг:

 • консультації з питань підприємницької й зовнішньоекономічної діяльності;

 • цінова інформація;

 • адресні довідки про підприємства;

 • визначення кодів УТК ЗЕД;

 • проведення експертизи якості, кількості, вартості, комплектності вітчизняних та імпортних товарів;

 • підтвердження норм витрат сировинних матеріалів;

 • оцінка рухомого й нерухомого майна, майнових і немайнових прав та бізнесу;

 • визначення технічного стану та оцінка транспортних засобів, обладнання, механізмів;

 • засвідчення і видача сертифікатів про походження товарів;

 • виконання робіт з штрихового кодування товарів;

 • розробка й експертиза контрактів, бізнес-планів та інвестиційних проектів;

 • оформлення та реєстрація прав на об'єкти інтелектуальної й промислової власності;

 • виконання письмових перекладів з іноземних мов і на іноземні мови, забезпечення усних перекладів тощо.


      Звичайно, у кожного підприємства чи підприємця є власна мета та інтереси. Але є і спільні для всіх проблеми, які можна і потрібно розв'язувати разом. Тому і звертаються дедалі більше підприємств до торгово-промислової палати, а також вступають в її ряди. На даний час членська база Закарпатської ТПП нараховує 212 членів палати, які є виробниками біля 80% експортної продукції регіону.

      Надзвичайно важливим питанням в умовах ринкових відносин, загострення конкуренції, глобалізації світової торгівлі для палати залишається захист інтересів вітчизняного виробництва та підприємництва. Як відомо, при ТПП України з 1992 року діє міжнародний комерційний арбітражний суд, правовою базою діяльності якого став прийнятий у 1994 році Закон України "Про міжнародний комерційний арбітраж". Підтвердженням високої професійності й міжнародного авторитету МКАС України є хоча б те, що сюди все частіше звертаються не лише вітчизняні, а й закордонні підприємці для вирішення спорів, які виникають між ними.

      З цього приводу слід звернути увагу підприємців - суб'єктів ЗЕД, що можливість заручитися правовими основами для розгляду спорів у МКАС має пряму залежність від професійного підходу до складання контракту і точного визначення в ньому арбітражного застереження. Для цього у ТПП України та регіональних ТПП створені відповідні служби для надання консультацій з усіх питань, що стосуються міжнародного арбітражного розгляду, діяльності Міжнародного комерційного арбітражного суду України, а також настання і закінчення форс-мажорних обставин при виконанні міжнародних договорів, засвідчення яких законодавчо закріплено за ТПП України.

      Крім того, в даний час у стадії становлення знаходиться третейський суд при Закарпатській ТПП, який покликаний взяти на себе вирішення спорів між суб'єктами ЗЕД, насамперед, з країн - членів Карпатського Єврорегіону.

      З метою підвищення ефективності своєї діяльності Закарпатська ТПП у повсякденній роботі опирається на взаємодію з органами виконавчої влади, державними установами й організаціями області. Широкі можливості для спільних дій, направлених на розв'язання соціально-економічних проблем, розвиток промислового й сільськогосподарського виробництва в області, створення нових робочих місць, розкриваються завдяки запровадженому в Закарпатті спеціальному режиму інвестиційної діяльності. Адже регіон є перспективним для залучення коштів іноземних інвесторів у лісову, деревообробну і меблеву промисловості, сільське господарство, харчову і переробну галузі, легку промисловість, машинобудування, будівництво й будівельну індустрію, транспорт, електроенергетику, в розвиток прикордонної інфраструктури, охорону навколишнього середовища, санаторно-курортний і туристично-рекреаційний комплекси, розробку корисних копалин, якими багатий наш край.

      Сподіваємось, що співробітництво з Закарпатською торгово-промисловою палатою стане запорукою успішної діяльності підприємств і організацій різних форм власності й видів господарювання. Ми відкриті для співпраці з державними структурами, вітчизняними й зарубіжними торгово-промисловими палатами, об'єднаннями підприємців. Спільними зусиллями поповнимо національну скарбницю кращих ідей і норм ділового життя, розвиваючи вітчизняну промисловість і торгівлю, прокладаючи шлях до цивілізованого бізнесу в Україні.
 
Наша адреса :

88015, м. Ужгород,
вул. Грушевського, 62
тел. (0312) 66-94-50, 66-94-55.
тел./факс (0312) 66-94-99, 66-94-98
E-mail:
   
Інвестиційні проекти  
Інтернет-виставка  
Як стати членом ТПП ?  
Контакти  
 
© ZTTP. All Rights Reserved.      Created by: CrafIT.com
Відвідувачів: сьогодні - 160 всього - 1794264